Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 31-12-2020 Happy New Year!

Published on January 1, 2021

Bản tin hôm nay ngày cuối năm 31-12- 2020
gồm những tin chính sau đây:
1. Toronto đêm giao thừa
2. Bệnh viện ở London, Ontario đã chính thức tuyên bố không bùng phát dịch sau nhiều tuần đấu tranh với COVID-19.
3. Ông Rod Phillips đã chính thức từ chức bộ trưởng tài chính Ontario
4. Happy New Year 2021
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%