Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 13-1-2021 Condos GTA đang bùng nổ trở lại trong tháng 12 2020

Published on January 13, 2021

Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 13-1-2021 Condos GTA đang bùng nổ trở lại trong tháng 12 2020.
Bản tin hôm nay ngày 13-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Gian hàng đồ chay chùa pháp vân Mississauga.
2. Cảnh báo của cảnh sát về trò lừa đảo mới nhằm tìm kiếm thông tin cá nhân của nạn nhân.
3. Transport Canada cảnh báo người Canada khi trở về từ Jamaica.
4. Tin thị trường bất động sản: Condos GTA đang bùng nổ trở lại trong tháng 12-2020.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%