Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 12-1-2021 Tỉnh bang Ontario giữ trẻ miễn phí cho nhân viên tuyến đầu

Published on January 12, 2021

Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 12-1-2021 Tỉnh bang Ontario giữ trẻ miễn phí cho nhân viên tuyến đầu.
Bản tin hôm nay ngày 12-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Tỉnh bang Ontario giúp giữ trẻ miễn phí cho nhân viên tuyến đầu.
2. Nhu cầu xe đạp tăng cao do đại dịch Covid-19.
3. Thời tiết lạnh tê tái có thể sắp đến.
4. Tin thị trường bất động sản: Thị trường condos ở Toronto đang dần nóng lên.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%