Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 10-1-2021 Thị trường Condos Toronto

Published on January 10, 2021

Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 10-1-2021 Thị trường Condos Toronto.
Bản tin hôm nay ngày 10-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Học sinh sẽ không trở lại lớp cho đến ngày 25 tháng 1, 2021
2. Các hãng hàng không tiếp tục khuyến khích du lịch nghỉ lễ bất chấp đại dịch COVID-19.
3. Nhiều chính khách Canada bị phát hiện đi nghỉ ở nước ngoài trong mùa dịch covid 19.
4. Tin thị trường bất động sản: Các nhà đầu tư tin tưởng khả năng phát triển thị trường condos Toronto.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%