Quang Lam TV – Tin Canada & BDS 01-01-2021 Khách đến Canada sẽ thử nghiệm Covid-19 từ 7-1-2021

Published on January 1, 2021

Bản tin hôm nay ngày đầu năm 1-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Khách du lịch đến Canada sẽ bắt đầu thử nghiệm Covid-19 từ ngày 7 tháng 1 năm 2021
2. Ontario có hơn 3,300 trường hợp Covid-19 mới trong một ngày
3. Toronto Raptors giành chiến thắng đầu tiên
4. Tin thị trường bất động sản: Triển vọng thị trường Bất Động Sản Canada 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%