Quang Lam TV – Bản tin Ngày 8–12- 2020

Published on December 8, 2020

Quang Lam TV – Bản tin Ngày 8–12- 2020 gồm những tin chinh sau đây:
1. Tin covid 19
2. Tin vaccine Covid-19
3. Tin xã hội
4. Tin bất động sản
Khu vực York với 1,613 giao dịch với giá trung bình $1,094,893
• TP King có giá trung bình $1,541,366
• TP Markham có giá trung bình $1,080,788
• TP Newmarket có giá trung bình $963,661
• TP Richmond Hill có giá trung bình $1,188,178
• TP Vaughan có giá trung bình $1,132,364
Khu vực Halton với 841 giao dịch với giá trung bình $1,068,161
• TP Burlinton có giá trung bình $948,924
• TP Halton Hills có giá trung bình $1,000,255
• TP Milton có giá trung bình $921,143
• TP Oakville có giá trung bình $1,276,051
Khu vực Durham với 1,088 giao dịch với giá trung bình $762,739
• TP Ajax có giá trung bình $814,383
• TP Oshawa có giá trung bình $629,679
• TP Pickering có giá trung bình $876,288
• TP Whitby có giá trung bình $841,039
Cảm ơn quý khách đả theo dõi chương trình Quang Lam TV với bản tin ngày 8-12-2020
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%