Quang Lam TV – Bản tin Ngày 6–12- 2020

Published on December 6, 2020

Bản tin Ngày 6–12- 2020 gồm những tin chinh sau đây:
1. Tin Toronto
2. Tin đời sống văn hóa
3. Tin kinh tế Canada
4. Tin bất động sản
Giá nhà trung bình tháng mười một năm 2020
là $955,615
tăng 13.3 phần trăm
Trong tổng số 8,766 giao dịch Bất Động Sản trong tháng mười một năm 2020
Khu vực Toronto dẫn đầu với 3,032 giao dịch
với giá trung bình $979,224
• Khu vực Toronto West có giá trung bình $901,710
• Khu vực Toronto Central có giá trung bình $1,068,794
• Khu vực Toronto East có giá trung bình $913,273
Khu vực Peel với 1,865 giao dịch
với giá trung bình $889,302
• Khu vực Brampton có giá trung bình $850,615
• Khu vực Caledon có giá trung bình $1,102,194
• Khu vực Mississauga có giá trung bình $899,942
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
https://youtu.be/CTCuGL0Qr0Q
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%