Quang Lam TV – Bản tin Ngày 5–12- 2020

Published on December 6, 2020

Bản tin Ngày 5–12- 2020 gồm những tin chinh sau đây:
1. Tin Toronto
2. Tin Tin đời sống văn hóa
3. Tin thời tiết Giáng sinh Ontario
4. Tin Bất Động Sản
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto,
tổng số giao dịch trong vùng GTA tăng so với cùng thời ky năm ngoái.
Trong tháng mười một năm 2020
có tổng số 8,766 giao dịch
tăng 24.3 phần trăm
Giá nhà trung bình tháng mười một năm 2020
là $955,615
tăng 13.3 phần trăm
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng mười, năm 2020 có tổng số 4,222 giao dịch tăng 30.2 phần trăm với giá trung bình $1,202,281
tăng 15.2 phần trăm so với tháng mười một năm 2019
• Nhà Semi trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 888 giao dịch tăng 33.9 phần trăm với giá trung bình $946,735 tăng 12.9 phần trăm
• Townhouse trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 1,527 giao dịch tăng 30.7 phần trăm với giá trung bình $750,939
tăng 12.6 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 2,032 giao dịchtăng 7.1 phần trăm với giá trung bình $605,863 giam 2.0 phần trăm so với tháng mười một năm 2019
Cảm ơn quý khách đả theo dõi chương trình Quang Lam TV với bản tin ngày 5-12-2020
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363