Quang Lam TV – Bản tin Ngày 4–12- 2020

Published on December 4, 2020

Bản tin Ngày 4–12- 2020 gồm những tin chinh sau đây:
1. Tin Covid-19
2. Tin Toronto
3. Tin xã hội
4. Tin Bất Động Sản
Một người đán ông ở Markham, Ontario
thuê 12 căn nhà sang trọng và biến chúng thành những căn nhà cho thuê phòng riêng lẻ
đã được lệnh phải bồi thường cho các chủ nhà $36.000 đô la trong vòng 10 ngày,
nếu không anh ta sẽ bị bắt và bỏ tù 4 tháng.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363