Quang Lam TV – Bản tin Ngày 11–12- 2020

Published on December 11, 2020

Bản tin Ngày 11–12- 2020 gồm những tin chinh sau đây:
1. Tin Ontario: Chính quyền tỉnh Ontario đã thông báo chính thức
gia hạn tất cả các lệnh khẩn cấp COVID-19
cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2021.
2. Tin xã hôi: Vùng York có thể sẽ là khu vực phải bước vào giai đoạn phong tỏa
3. Tin vắc-xin Covid-19: chính quyền tỉnh Ontario thông báo hai bệnh viện ở Ontario sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin Pfizer COVID-19 vào tuần tới.
4. Tin thị trường bất động sản:
Trong bản tin hôm nay Quang Lam tóm tắt thị trường Condos Quý 3 Năm 2020.
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, tổng số giao dịch trong vùng GTA tăng so với cùng thời ký năm ngoái. Trong Quý 3 năm 2020 có tổng số 7,072 giao dịch condos tăng 10.5% phần trăm so với Quý 3 năm 2019 có 6,398 giao dịch.
Giá condos trung bình Quý 3 năm 2020 là $633,484 tăng 8.3 phần trăm so với quý 3 năm 2019 với giá trung bình là $584,746
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng khu vực như sau:
• Khu vực Toronto có tổng số 4,770 giao dịch với giá trung bình $680,963 so với 4,467 giao dịch với giá trung bình $628,281 cùng thời ký năm ngoái
• Khu vực Peel có tổng số 895 giao dịch với giá trung bình $521,588 .
• Khu vực York có tổng số 723 giao dịch với giá trung bình $579,509 .
• Khu vực Halton có tổng số 400 giao dịch với giá trung bình $560,570 .
• Khu vực Durham có tổng số 227 giao dịch với giá trung bình $427,298.
Tổng số condos trong danh sách đăng bán (new listing) trong quý này là 17,613, tăng 84.6 phần trăm so với 9,542 đơn vị của, quý 3 năm 2019.
Trong tổng số 7,072 giao dịch condos Quý 3 năm 2020 Khu vực Toronto dẫn đầu với 4,770 giao dịch với giá trung bình $680,963
• Khu vực Toronto West có 1,108 giao dịch với giá trung bình $601,542
• Khu vực Toronto Central có 2,928 giao dịch với giá trung bình $749,621
• Khu vực Toronto East có 734 giao dịch với giá trung bình $526,970
Trong video kỳ sau Quang Lam sẽ tóm tắt thị trường Condos của những khu vực còn lại
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%