Quang Lam TV – Bản tin Ngày 1 tháng 12 năm 2020

Published on December 2, 2020

Quang Lam TV – Bản tin Ngày 1 tháng 12 năm 2020
1. Tin vui cho các gia đình ở Ontario:
2. Tin Covid-19
3. Tin thời tiết
4. Tin Bất Động Sản
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, trong quý ba năm 2020 có tổng số 7,184,790 square feet được cho thuê, tăng 14.3% so với quý ba năm 2019 là 6,286,400 square feet.
Giá cho thuê trung bình trong quý ba năm 2020 cho thương mại/bán lẻ giảm, trong khi đó thị trường công nghiệp không thay đổi nhiều và văn phòng đều tăng so với quý ba năm 2019
Giá bán trung bình mỗi square foot như sau:
• Giá bán trung bình cho thi trường công nghiệp $228.48 cho một square foot tăng từ $150.68
• Thị trường thương mại bán lẻ giam tu $163.27 cho một square foot so voi $218.92
• Thị trường văn phòng $417.08 cho một square foot tăng so với cùng thời kì năm ngoái là $262.69
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363