Quang Lam Official Live Stream

Published on July 15, 2021

Team Quang Lam – Khả năng trả nợ nhà thấp nhất trong 31 năm tại Canada
Chi phí sở hữu nhà đã vượt quá mức thu nhập của người mua trong Q1-2021 và tỷ lệ chi phí sở hữu trên thu nhập hộ gia đình – tạo thành thước đo khả năng chi trả của RBC – đã tăng 0.9 điểm phần trăm nói chung ở Canada lên 52.0%. Theo RBC, sự gia tăng này thể hiện sự suy giảm khả năng chi trả
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: storeys.com.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.