Quang Lam Official Live Stream

Published on July 16, 2021

Quang Lam TV – Canada sẽ nhận nhiều người tị nạn hơn trong năm nay.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 15 tháng 07 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Canada sẽ nhận nhiều người tị nạn hơn trong năm nay.
2. Tin thị trường bất động sản:
Người mua nhà lần đầu cần biết (P1).
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: nesto.ca, CTV news, 680 news.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.