Quang Lam Official Live Stream

Published on July 16, 2021

Người mua nhà lần đầu cần biết (P1)
1.Bắt đầu tiết kiệm cho khoản down payment của bạn càng sớm càng tốt.
2. Xây dựng ngân sách.
3. Kiểm tra tín dụng.
4. Hiếu biết mức độ tín nhiệm.
5. Xem xét các chương trình của chính phủ dành cho người mua nhà lần đầu.
6. Được chấp thuận trước cho một khoản thế chấp vay muon.
7. Tìm một chuyen viên bất động sản tại địa phương.
8. Đừng nhầm lẫn giữa deposit và downpayment.
9. Chi phí lấy nhà.
10. Cung cấp xác minh thu nhập.

Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: nesto.ca, CTV news, 680 news.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.