Quang Lam Official Live Stream

Published on June 22, 2021

Team Quang Lam – Những lợi thế khi đầu tư vào bất động sản.
Bất động sản trong thời kỳ đại dịch Covid 19 không bị ảnh hưởng xấu mà còn rất bền vững. Mọi người nghĩ rằng sẽ có tình trạng hỗn loạn tiền thuê nhà, thị trường cho thuê đã chậm lại trong vòng 1 năm qua, giá thuê giảm nhưng đang tăng trở lai. Tất nhiên, cung và cầu sẽ không cân bằng khi thị trường cho thuê dự kiến sẽ phát triển. Năm ngoái, Canada đã thông báo rằng họ sẽ chào đón 1.2 triệu người nhập cư trong vòng 3 năm tới, kết hợp với những người đang làm việc tai Canada, sinh viên du hoc quốc tế có nhu cầu xin định cư tại Canada, sẽ mang lại tưong lai đầy hứa hẹn cho thị trường bất động sản.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: canadianrealestatemagazine.ca , CTV news.
** Video được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin