Quang Lam Official Live Stream

Published on June 24, 2021

Quang Lam TV – Ontario đạt các mục tiêu để mở cửa lại trước thời hạn
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Ontario đạt các mục tiêu để mở cửa lại trước thời hạn.
2. Tin thị trường bất động sản: Sự hồi phục của thị trường cho thuê sẽ ảnh hưởng tốt đến các dự án Condos.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: storeys.com, 680 news.
** Video được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin