Quang Lam Official Live Stream

Published on July 17, 2021

Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 17 tháng 07 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Phụ huynh cần chuẩn bị gì khi tỉnh bang chuyển sang Bước 3.
2. Tin thị trường bất động sản:
Cách tính giá nhà mua trong tầm khả năng.