Quang Lam Official Live Stream

Published on July 3, 2021

Team Quang Lam – Exchange District Condos Mississauga
EX 3 – Exchange District Condos Misssissauga:
👉 Ngay trung tâm thành phố Mississauga.
👉 92/100 Walk Score
👉 Ngay Cạnh Square One
👉 Gần hệ thống chuyên chở hiện đại LRT.
👉 Gần nhiều nhà hang, công viên, khu vui chơi giải trí.
👉 Gần trường đại học U of T và Sheridan Mississauga
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363