Quang Lam Official Live Stream

Published on July 8, 2021

Team Quang Lam – Giá nhà trung bình tăng 17%, tổng số giao dịch tăng 28 5%
Theo thống kê của Hội đồng bất động sản Toronto
, trong tháng sáu, năm 2021 có tổng số 11,106 giao dịch tăng 28.5% so với cùng thời kỳ năm ngoái có 8,645 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng sáu, năm 2021 là $1,089,536 tăng 17.0 phần trăm so với tháng sáu, năm 2020 với giá trung bình là $931,131.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TRREB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.