Quang Lam Official Live Stream

Published on July 11, 2021

Quang Lam TV – Nhiều người Canada vẫn ngại đi du lịch.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 11 tháng 07 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Nhiều người Canada vẫn ngại đi du lịch.
2. Tin thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản trong sáu tháng đầu năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: www.adelsonweiss.com. 680 news.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.