Quá trình làm việc với chuyên viên địa ốc.

Published on June 7, 2021

Team Quang Lam – Quá trình làm việc với chuyên viên địa ốc.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Quá trình làm việc với chuyên viên địa ốc.
1. Đại diện người bán
2. Đại diện người mua
3. Đại diện cả hai
4. Dịch vụ trợ giúp khách hàng
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TRREB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.