QC80004 Quang Lam Mimi Business Card – Quang Lam TV

Published on January 2, 2019

QC80004 Quang Lam Mimi Business Card – Quang Lam TV
Chào ngày mới
Ngày đầu tiên trở lại làm việc.
Quang Lam chúc gia đình, bạn bè, quý khách hàng một ngày mới thật bính an.
Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt trong năm 2018 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111