Phu nhân Thủ tướng Canada thông báo tình hình sức khỏe và gửi lời nhắn nhủ xúc động – Quang Lam

Published on March 30, 2020

Phu nhân Thủ tướng Canada thông báo tình hình sức khỏe và gửi lời nhắn nhủ xúc động – Quang Lam
Tôi muốn thông báo cho các bạn biết một tin vui: Tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều và nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe tích cực từ bác sĩ của tôi và Trung tâm Y tế Cộng đồng Ottawa.
Gửi đến tất cả những người bạn tuyệt vời, dũng cảm và những người bạn Canada của tôi. Tôi muốn nói với các bạn rằng chúng ta sẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này và chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó!