Ontario xem xét ban hành lệnh lưu trú tại nhà.

Published on April 8, 2021

Quang Lam TV – Ontario xem xét ban hành lệnh lưu trú tại nhà.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Ontario xem xét ban hành lệnh lưu trú tại nhà.
2.Các trường học ở Ontario ngừng học trực tiếp khi số ca COVID-19 tăng cao.
3.Tin thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản tháng ba năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.