Ontario Và Quebec Chiếm Hơn 80% Số Ca COVID 19 ở Canada – Quang Lam

Published on May 3, 2020

Ontario Và Quebec Chiếm Hơn 80% Số Ca COVID 19 ở Canada – Quang Lam
Số liệu phân tích mô hình quốc gia mới nhất cho thấy Canada có thể có từ 53,196 tới 66,835 ca bệnh và từ 3,277 tới 3,883 ca tử vong trước ngày 5/5/2020. Nhưng nhìn chung các biện pháp y tế công cộng được thực hiện ở Canada đang có tác dụng.