Ontario Tuyển Nhân Sự Y Tế Về Hưu Hoặc Học Ở Nước Ngoài Cùng Chống Dịch Covid 19 – Quang Lam

Published on April 13, 2020

Ontario Tuyển Nhân Sự Y Tế Về Hưu Hoặc Học Ở Nước Ngoài Cùng Chống Dịch Covid 19 – Quang Lam
Tỉnh bang Ontario hiện đang tích cực tuyển dụng nhân sự y tế, kể cả các chuyên viên đã về hưu và được đào tạo ở nước ngoài, trong cuộc chiến chống đại dịch coronavirus, nhằm tăng cường năng lực phục vụ tuyến đầu tại các bệnh viện, phòng khám và trung tâm đánh giá.
Những người mới được tuyển dụng sẽ trợ giúp trong các chức năng y tế công cộng khác nhau, chẳng hạn như quản lý ca bệnh và những người có liên hệ với bệnh nhân.