Ontario muốn mọi người có vaccine vào đầu tháng 8 – 2021

Published on January 18, 2021

Quang Lam TV
Bản tin hôm nay ngày 18-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. Ontario muốn mọi người có vaccine vào đầu tháng 8.
2. Nhà máy xe điện của GM Canada tại Ontario.
3. Hơn hai chục giấy phạt tại các cửa hàng trong ngày đầu lockdown.
4. Tin thị trường bất động sản: Doanh số bán nhà ở Canada đạt kỷ lục vào tháng 12 năm 2020
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%