Ontario mở cửa trở lại ngày thứ Sáu 11 6 2021

Published on June 8, 2021

Quang Lam TV – Ontario mở cửa trở lại ngày thứ Sáu 11 6 2021
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 08 tháng 06 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Ontario mở cửa trở lại ngày thứ Sáu 11-6-2021.
2.Tin thị trường bất động sản: Hợp Đồng Bán Nhà – Phần1
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: 680 news, TREEB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.