Ontario mở cửa trở lại ngày 14 tháng 6

Published on May 29, 2021

Quang Lam TV – Ontario mở cửa trở lại ngày 14 tháng 6
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:

1. Ontario mở cửa trở lại ngày 14 tháng 6.
2. Tin thị trường bất động sản: Thành phố Toronto sẽ như thế nào khi đại dịch Covid 19 kết thúc?
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: CTV, torontolife.com
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.