Ontario Kéo Dài Tình Trạng Khẩn Cấp Thêm 28 Ngày – Quang Lam

Published on April 15, 2020

Ontario Kéo Dài Tình Trạng Khẩn Cấp Thêm 28 Ngày – Quang Lam
Trong phiên họp khẩn cấp tổ chức tại Queen’s Park chiều thứ Ba 14/4/2020, Nghị viện tỉnh bang thông qua dự luật kéo dài lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp thêm 28 ngày để ứng phó với sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 tại Ontario
Nguồn Thời Mới