Ontario Hứa Tăng Lương Thêm $4 Mỗi Giờ Cho Nhân Viên Tuyến Đầu – Quang Lam

Published on April 28, 2020

Ontario Hứa Tăng Lương Thêm $4 Mỗi Giờ Cho Nhân Viên Tuyến Đầu – Quang Lam
Chính quyền Ontario cho biết nhân viên trong các ngành tuyến đầu sẽ được tăng lương thêm $4 mỗi giờ trong 4 tháng tới khi họ góp sức chống đại dịch COVID-19.
Ngoài ra, những người làm việc trên 100 giờ mỗi tháng sẽ được nhận thêm $250 mỗi tháng trong 4 tháng tới. Như vậy những người đủ tiêu chuẩn được tăng lương diện này nếu làm việc trung bình 40 giờ mỗi tuần thì sẽ được trả lương thêm $3,560 cho 4 tháng.
Nguồn: Báo Thoi Moi