Ontario Gia Hạn Tất Cả Các Lệnh Khẩn Cấp Tới Ngày 9 tháng 6 – Quang Lam

Published on June 2, 2020

Ontario Gia Hạn Tất Cả Các Lệnh Khẩn Cấp Tới Ngày 9 tháng 6 – Quang Lam
Trong thông cáo báo chí sáng 27/5/2020, thủ hiến Ford nói tỉnh bang Ontario gia hạn tất cả các lệnh khẩn cấp thêm 10 ngày nữa để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người dân trong khi chính quyền bắt đầu cho tỉnh bang tái hoạt động dần dần và một cách an toàn.
Chính quyền yêu cầu người dân tiếp tục tuân theo các hướng dẫn y tế công cộng, giữ khoảng cách vật lý, đeo khẩu trang khi khó giữ khoảng cách, và thường xuyên rửa tay.