Ontario dự báo 3000 15000 người thiệt mạng vì COVID 19 nếu không có biện pháp áp dụng – Quang Lam

Published on April 4, 2020

Ontario dự báo 3000 15000 người thiệt mạng vì COVID 19 nếu không có biện pháp áp dụng – Quang Lam
Phân tích mô hình dự báo rằng nếu không có bất kỳ biện pháp y tế công cộng nào, thì sẽ có tới 100 ngàn người qua đời.
Chính phủ Ontario nói rằng cho tới nay, 4,400 ca qua đời đã được ngăn chặn bằng các biện pháp hiện tại như giữ khoảng cách vật lý.
Phân tích mô hình dự báo rằng đại dịch COVID-19 có thể kéo dài từ 18 tháng đến hai năm.