Ontario Đã Có Gần 7500 Ca COVID 19 Gồm 300 Ca Tử Vong – Quang Lam TV

Published on April 15, 2020

Ontario Đã Có Gần 7500 Ca COVID 19 Gồm 300 Ca Tử Vong – Quang Lam TV
Giới chức y tế Ontario sáng thứ Hai 13/4/2020 xác nhận thêm 421 ca COVID-19 mới và 17 ca tử vong vì bệnh này.
Thông báo này đưa tổng số ca bệnh COVID-19 tại tỉnh bang lên tới 7470, bao gồm 291 người chết và 3357 người bình phục.