Ontario cung cấp giấy phép miễn phí tại 115 công viên tỉnh bang.

Published on June 1, 2021

Quang Lam – Ontario cung cấp giấy phép miễn phí tại 115 công viên tỉnh bang.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 01 tháng 6 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Ontario cung cấp giấy phép miễn phí tại 115 công viên tỉnh bang.
2.Ontario có ít hơn 1,000 ca nhiễm COVID-19.
3.Tin thị trường bất động sản: Người nước ngoài mua nhà tại Canada lưu ý.

Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: thelourantosgroup.com, 680 news, CTV
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.