Ontario Công Bố Kế Hoạch Tái Hoạt Động Gồm Ba Giai Đoạn – Quang Lam

Published on April 28, 2020

Ontario Công Bố Kế Hoạch Tái Hoạt Động Gồm Ba Giai Đoạn – Quang Lam
Chính quyền Ontario hôm thứ Hai 27/4/2020 loan báo kế hoạch gồm 3 giai đoạn để nền kinh tế dần dần hoạt động trở lại trong khi vẫn đặt trọng tâm vào việc ngăn ngừa dịch bệnh và bảo đảm an toàn công cộng.
Nguồn: Báo Thoi Moi