Ontario Công Bố Chiến Lược Mới Về Xét Nghiệm COVID 19 – Quang Lam

Published on June 4, 2020

Ontario Công Bố Chiến Lược Mới Về Xét Nghiệm COVID 19 – Quang Lam
Ontario hứa tăng đáng kể số lượng xét nghiệm COVID-19 trong vài tuần tới – tập trung vào gần như tất cả những nhóm có thể được xác định là có nguy cơ nhiễm bệnh cao – nhưng vẫn chưa có kế hoạch xét nghiệm rộng rãi hơn cho những người có thể đã nhiễm virus nhưng không biết.