Ontario có ít hơn 3,000 ca nhiễm COVID 19 trong ngày thứ 2 liên tiếp.

Published on May 7, 2021

Quang Lam TV – Ontario có ít hơn 3,000 ca nhiễm COVID 19 trong ngày thứ 2 liên tiếp.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 7 tháng 5 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. Ontario có ít hơn 3,000 ca nhiễm COVID-19 trong ngày thứ 2 liên tiếp.
2. Đồng gia kim tăng lên tới mức cao nhất kể từ năm 2018.
3.Tin thị trường bất động sản: Thị trường bất động sản tháng tư năm 2021.

Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TRREB, 680 news, Trang Tin Tổng Hợp
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.