Ontario Canada sẽ lo toàn bộ chi phí xét nghiệm điều trị Covid 19 cho du học sinh – Quang Lam

Published on March 29, 2020

Ontario Canada sẽ lo toàn bộ chi phí xét nghiệm điều trị Covid 19 cho du học sinh – Quang Lam.
Du học sinh tại Ontario, Canada sẽ không phải lo lắng về chi phí xét nghiệm, điều trị liên quan đến Covid-19, dù có tham gia bảo hiểm y tế hay không.