Ontario bỏ lệnh lưu trú tại nhà.

Published on June 3, 2021

Quang Lam TV – Ontario bỏ lệnh lưu trú tại nhà.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 03 tháng 06 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Ontario bỏ lệnh lưu trú tại nhà.
2.Ontario không mở lại trường học.
3.Tin thị trường bất động sản: 41% người Canada lo lắng khi nói đến việc mua và bán bất động sản.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: storeys.com, 680 news, Thời Báo
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.