Ontario Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp – Quang Lam

Published on March 17, 2020

Ontario Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp – Quang Lam
Sáng hôm nay thứ Ba 17/03, Thủ hiến Ontario, ông Ford, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn tỉnh bang để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
Theo lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp này, tỉnh bắt buộc đóng cửa các nhà hàng và quán bar, tuy nhiên các nhà hàng có thể bán cho khách hàng mang đi và giao hàng.
Tỉnh bang Ontario cũng cấm tụ tập hơn 50 người, bao gồm tại các trung tâm giải trí trong nhà, rạp hát và hí viện, thư viện, nơi thờ phượng, trường tư thục và nhà trẻ cho đến ngày 31 tháng 3. Trước đó, Ontario đã cho đóng cửa tất cả các trường công lập tới ngày 06/04 .
Lệnh cấm chưa áp dụng cho giao thông công cộng, các trung tâm mua sắm, siêu thị và tiệm thuốc.