Những Thay Đổi Về Thuế Đáng Lưu Ý P2 – Quang Lam

Published on March 18, 2020

Những Thay Đổi Về Thuế Đáng Lưu Ý P2 – Quang Lam
. Cư dân của các nước khác trên thế giới tìm đến Canada như nơi trú ẩn tương đối an toàn, với chính sách y tế miễn phí thu hút hầu hết mọi sắc tộc. Đầu tư vào địa ốc Toronto luôn là quyết định đứng đắn cho dù thế giới có hỗn loạn đến đâu. Mức tăng trung bình của một căn nhà trong vùng Toronto là khoảng 6.6% vào năm ngoái, và được tiên đoán là sẽ tiếp tục tăng khoảng 4.75% trong năm nay, với mức giá trị tăng trong hạng mục condo là 6%.