Những Thay Đổi Về Thuế Đáng Lưu Ý P1 – Quang Lam

Published on March 18, 2020

Những Thay Đổi Về Thuế Đáng Lưu Ý P1 – Quang Lam
tháng tư là mùa thuế, và mỗi sự thay đổi về thuế, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thu nhập, và thu nhập sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến các dự định mua bán, đầu tư địa ốc. những thay đổi trong thuế vụ bắt đầu vào tháng một năm nay và sẽ ảnh hưởng đến thu nhập trong năm sau. những thay đổi mới này ảnh hưởng lên nhóm có thu nhập trong mức trung lưu.