Những thay đổi của thị trường bất động sản sau đại dịch Covid 19.

Published on April 3, 2021

Team Quang Lam – Những thay đổi của thị trường bất động sản sau đại dịch Covid 19.
Đại dịch COVID-19 đã mang lại nhiều thay đổi cho thị trường bất động sản Canada nói chung và thành phố Toronto nói riêng
Từ các buổi tham quan nhà qua online đến quảng cáo bi hạn chế và một lượng lớn sự quan tâm đến thị trường khu vực ngoại ô của vùng đại đô thị Toronto
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: dailyhive.com
** VideoVideo này chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.