Những Nơi Còn Hoạt Động Khi Ontario Đóng Các Dịch Vụ Không Thiết Yếu Do COVID 19 – Quang Lam

Published on March 25, 2020

Những Nơi Còn Hoạt Động Khi Ontario Đóng Các Dịch Vụ Không Thiết Yếu Do COVID 19 – Quang Lam
Kể từ hôm nay thứ Tư 25/3/2020 chính quyền tỉnh bang Ontario ra lệnh đóng cửa các cơ sở kinh doanh và hãng sở không thiết yếu do đại dịch COVID-19.
Chính quyền Ontario nói lệnh đóng cửa này sẽ kéo dài trong ít nhất 14 ngày.