Những điều lý thú về người mua nhà P1 – Quang Lam

Published on March 8, 2020

Những điều lý thú về người mua nhà P1 – Quang Lam
Năm 2019 là một năm tương đối yên ắng trong thị trường bất động sản, chung quy nằm trong dự đoán của nhiều chuyên viên trong ngành. Trong năm 2019, có 87,825 đơn vị bất động sản được thâu mua, tăng 12.6% so với năm 2018 với 78,015 đơn vị trong đó gồm nhiều thể loại nhà. Mức tiêu thụ mạnh mẽ trong năm 2019 được cho là do mức vay mượn xuống thấp và những yếu tố thị trường vững vàng. Trong mức mua bán có tăng, nguồn cung cấp nhà bán vẫn tiếp tục xuống thấp. Danh sách nhà đăng bán đã xuống khoảng 2.4% so với năm trước, với 152,739 đơn vị đăng bán trong năm 2019.