Những Điều Cân Nhắc Khi Mua Condos P2 Quang Lam

Published on February 17, 2020

Những Điều Cân Nhắc Khi Mua Condos P2 Quang Lam
Cân nhắc quan trọng cuối cùng là tiền deposit của quý khách có được bảo đảm dưới luật Condo Act hay không. Tiền cọc và tiền chi trảđể nâng cấp căn hộ phải được bỏ vào trương mục ủy thác, và phải được hoàn lại nếu dựán không hoàn tất. Nếu quý khách không được hoàn trả vì bất cứ lý do nào, quý khách có thể xin bồi thường với cơ quan gọi là Tarion, cơ quan độc lập chuyên bảo vệ quyền lợi của nguời mua khi mua, vàđảm bảo hoạt động của các nhà thầu xây cất được thực hiện theo đúng quy định.