Nhu cầu Townhouse tăng cao

Published on January 21, 2021

Team Quang Lam – Nhu cầu Townhouse tăng cao.
Townhouse có không gian sống gần giống như trong một ngôi nhà độc lập hay semi và rộng rải hơn không gian của Condos.
Các nhà đầu tư cũng đã chuyển sự chú ý đến các nhà townhouse hơn vì họ nhận thấy đại dịch đã thay đổi nhu cầu muốn có thêm không gian ở.
Những người không muốn ở condos và không đủ khả năng chi trả cho nhà độc lập hay semi-detached, thì nhà townhouse đã đáp ứng nhu cầu của họ.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%