Nhìn Lại Mình Trong Mùa Dịch Covid – 19 – Quang lam

Published on March 24, 2020

Nhìn Lại Mình Trong Mùa Dịch Covid – 19 – Quang lam
Nhìn Lại Mình Trong Mùa Dịch Covid – 19
Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi
Tiền bạc nhiều đến đâu thì chết cũng coi như hết
Sức khỏe mãi mãi là của bạn
Yêu thương, tôn trọng nhau, biết cách quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu và bao dung” = “Gia đình hạnh phúc
Nguồn Internet