Nhiều Tỉnh Bang Nới Lỏng Biện Pháp Chống Đại Dịch Dần Dần Cho Phép Tái Hoạt Động – Quang Lam

Published on May 13, 2020

Nhiều Tỉnh Bang Nới Lỏng Biện Pháp Chống Đại Dịch Dần Dần Cho Phép Tái Hoạt Động – Quang Lam
Nhiều tỉnh bang đã có một số động thái quan trọng hôm thứ Hai 11/5 trong quá trình dần dần bỏ các biện pháp hạn chế đã được áp dụng để ngăn chặn đà lây lan của đại dịch coronavirus ở Canada.